Skupina Šinkovec je specializirana za pranje bolnišničnega perila. Imamo najsodobnejše pralne postopke in pridobljene RAL certifikate za pranje bolnišničnega perila. Oskrbujemo Univerzitetni klinični center Ljubljana in več ostalih bolnišnic ter zdravstvenih domov. Aktivni smo na javnih razpisih tako v javnem kot tudi v privatnem sektorju. Na segmentu bolnišničnega perila smo največji v Sloveniji. Če želite kvalitetno opravljeno storitev pranja bolnišničnega perila s podporo logistike in evidentiranja ter naročanja, nas kontaktirajte.