Skupina Negovanje Tekstilij Šinkovec deluje na področju pralništva že več kot 35 let. Sestavlja jo več podjetij, ki pokrivajo različne segmente obdelave perila. Tekstilije peremo tako od kemičnega čiščenje perila za individualne fizične osebe do največjih odjemalcev v Sloveniji na področju industrijskega pranja bolnišničnega perila (na primer Univerzitetni klinični center Ljubljana).

Skupino Šinkovec sestavljajo naslednja podjetja:

  • Negovanje tekstilij Šinkovec d.o.o.
  • Obdelava tekstilij Šinkovec Mateja s.p.
  • Bistra d.o.o.

Storitve pranja zagotavljamo na dveh lokacija v ŠkofjI Loki. Pralnico sestavljajo trije objekti v dveh etažah, ki so med seboj povezani.  Sodobna pralnica je skladno s standardi zagotavljanja higiene razdeljena na nečisti in čisti del, pri čemer se poti ne prekrivajo in mešajo. Na vhodu je vso perilo temeljito pregledano. Perilo trajno označimo z nazivi strank ali z našitimi označbami ali RFID čipi oz. črtnimi kodami.