Obdelava Tekstilij Šinkovec in BISTRA stojita za več kot tremi desetletji tradicije pralništva. Moderna pralnica z najsodobnejšimi stroji ter visoko motivirana ekipa 90 zaposlenih omogočata vrhunske rezultate ob zagotavljanju zelo dobre konkurenčnosti.

Skupina zagotavlja spoštovanje najstrožjih okoljevarstvenih in kvalitetnih certifikatov kakovosti. Pri tem bi izpostavili ISO 14001:2015, RAL GZ992/1, RAL GZ992/2, RAL GZ992/3. Vzpostavljen imamo tudi strateški načrt zagotavljanja nemotene dobave.